תיקון עולם – Worldwork

תיקון עולם – Worldwork

As Worldwork develops, it is taking psychology beyond personal work into areas of social consciousness and revolution. Further, it takes politics beyond mundane problems to creating community, the most sacred and perennial interest of human beings. Worldwork combines ecology's interest in the environment, psychology's focus on the individual and social theory's comprehension of historical change."

Arnold Mindell, Sitting in the Fire, Large Group TransformationUsing conflict and Diversity

 

"ההתפתחות של גישת תיקון עולם לוקחת אותנו מעבר לאישי, אל המימד של מודעות חברתית ומהפיכות. יתר על-כן, היא לוקחת את הפוליטי מעבר להתמקדות בבעיות יומיומיות אל האפשרות של בניית קהילה – העיסוק האנושי הנצחי והמקודש ביותר. תיקון עולם משלב את האקולוגיה – המתמקדת בסביבה, עם הפסיכולוגיה – המתמקדת ביחיד ועמן את ההבנה העמוקה של שינויים היסטוריים שנותנות לנו תיאוריות חברתיות. "

ארנולד מינדל בספרו Sitting in the Fire

באמצעות עבודה בעת ובעונה אחת על הקונפליקטים הבינאישיים, על התחושות הפנימיות שלנו ועל הרמה הרוחנית העמוקה ביותר שמאחדת את כולנו, מאפשרת גישת תיקון עולם להגיע למהשמינדל כינה "דמוקרטיה עמוקה". בניגוד לדמוקרטיה רגילה שבה הרוב קובע, דמוקרטיה עמוקה מאפשרת לכל הקולות והחלקים הקיימים בתוך היחיד ובתוך הקבוצה לבוא לידי ביטוי ולהשמע. בתוך כך היא מאפשרת להרחיב את המודעות שלנו לגבי מצבים של אי-צדק ודיכוי, בין אם הם מתרחשים בתוכנו פנימה, בינינו לבין אחרים, או ברמה הקבוצתית. משום שלכל הקולות – גם לקשים ולכועסים ביניהם ניתן מקום, נוצרת אפשרות של שמיעת האחר מתוך מקום עמוק יותר – לא של "צריך", אלא מתוך הבנה שהאחר הוא גם אני.

ברמה הפרקטית מהווה מושג הדמוקרטיה העמוקה את הבסיס לעבודה בקבוצות ובאירגונים: לפיתוח והעמקת היחסים בתוך ארגונים וקבוצות, לעבודה על קונפליקטים בין ובתוך קבוצות מסוגים שונים ולפיתוח מנהיגות.