אבל למה היא חייבת להיות כל-כך קיצונית? או כמה מחשבות על מעגל האקטיביזם

לפעילות פוליטית, חברתית, שמתכווננת לשינוי יש טווח או מחזוריות של אנרגיה. אפשר להתבונן בהם גם כעל תפקידים בשדה או חלקים פנימיים בתוכנו, שמופיעים במחזוריות.

להמשיך לקרוא אבל למה היא חייבת להיות כל-כך קיצונית? או כמה מחשבות על מעגל האקטיביזם